l

OGŁOSZENIE

2 LISTOPADA 2020 R. DNIEM WOLNYM OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH. RODZICE KTÓRZY NIE MOGĄ W TYM DNIU ZAPEWNIĆ DZIECIOM OPIEKI PROSZENI SĄ O PRZEKAZANIE INFORMACJI WYCHOWAWCOM KLAS ZA POMOCĄ DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO.