Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kątach
 96-500 Sochaczew, Kąty 74b
Tel. 46 861 90 21
spkaty74b@gmail.com

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kątach   informuje o terminach przyjmowania zgłoszeń i wniosków dzieci do klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023:

 • w dniach od 28 lutego do 31 marca 2022r. będą przyjmowane zgłoszenia dzieci do klasy pierwszej zamieszkałych w obwodzie szkoły. W miarę wolnych miejsc będzie prowadzona rekrutacja dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.
 • w dniach od 28 lutego do 31 marca będą przyjmowane zgłoszenia dzieci do oddziału przedszkolnego zamieszkałych na terenie Gminy Sochaczew. W miarę wolnych miejsc  będzie prowadzona rekrutacja dzieci zamieszkałych poza terenem Gminy Sochaczew.

Zapraszamy do odwiedzenia  strony szkoły oraz zakładki REKRUTACJA 2022/2023


Dla Rodziców i Uczniów

Proponujemy:

 • zajęcia języka angielskiego, edukacji matematycznej, informatycznej, przyrodniczej, muzycznej, plastycznej, wychowania fizycznego, zajęć rozwijających kreatywność,
 • ciekawie prowadzone zajęcia edukacyjne zgodnie z możliwościami i zainteresowaniami uczniów,
 • zajęcia pozalekcyjne dla uczniów uzdolnionych oraz ze szczególnymi potrzebami i oczekiwaniami,
 • możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej w godzinach 7:30 do 16:30,
 • możliwość korzystania ze stołówki szkolnej – obiad składający się z dwóch dań i napoju   w cenie 6 zł.
 • możliwość korzystania z dowozu autobusem szkolnym.

 

Gwarantujemy:

 • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną – nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z wykształceniem wyższym magisterskim,
 • opiekę specjalistów – pedagoga i psychologa szkolnego, terapeutów:  logopedy, integracji sensorycznej, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych
 • opiekę pielęgniarską
 • nowocześnie urządzone i wyposażone sale zajęć (tablice interaktywne, monitor, ClassVR – wirtualne  laboratorium przedmiotowe  z wykorzystaniem okularów do wirtualnej rozszerzonej  rzeczywistości, aby w pełni zaangażować uczniów w kreatywne i ekscytujące nauczanie,  dostęp do Internetu, e-dziennik Librus SYNERGIA) dwie sale komputerowe,  salę  językową oraz  salę terapeutyczną i sensoryczną SI  –  Integracja Sensoryczna,
 • nowoczesny kompleks sportowy składający się z pełnowymiarowej  Sali gimnastycznej, sali zabaw,  boiska „Orlik2012” –  do piłki nożnej,  ręcznej i siatkowej oraz plac zabaw.

Atutem naszej szkoły jest wysoki poziom nauczania , dbałość o rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniów, gwarancja bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia dzieci. Szczególną uwagę przywiązujemy do wychowania w poszanowaniu tradycji i wartości.  

Zachęcamy Państwa do powierzenia nam kształcenia Waszych dzieci.

Dyrektor szkoły

Otylia Muszyńska