Od poniedziałku, 15 marca do 28 marca 2021r. uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Kątach będą mieli zajęcia prowadzone w trybie hybrydowym.
Młodzież klas IV-VIII nadal uczą się zdalnie.
Oddziały przedszkolne bez zmian, uczą się na dotychczasowych warunkach.
Autobus szkolny będzie kursował jak dotychczas.
Dzieciom/uczniom którzy korzystają ze stołówki, uczą się stacjonarnie, będą wydawane obiady. Opłaty za niewykorzystane obiady w marcu, będą uwzględnione w następnym miesiącu ( kwietniu).
Świetlica szkolna czynna od godziny 7.30 do 16.30.
Zajęcia z rewalidacji, logopedii i korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z klas IV-VIII prowadzone będą zdalnie, dla uczniów klas I-III według harmonogramu zajęć lekcyjnych ( nauka stacjonarna – zajęcia stacjonarne; nauka zdalna – zajęcia zdalne)
Egzamin próbny ósmoklasisty CKE odbędzie się na terenie szkoły – sala gimnastyczna.

17 marca godzina 9.00 – język polski

18 marca 2021r. godzina 9.00 – matematyka

19 marca 2021r. godzina 9.00 – język angielski

 

Harmonogram zajęć na okres nauki w systemie hybrydowym od 15 marca do 28 marca 2021r.