1 lutego 2023 roku Szkoła Podstawowa w Paprotni po raz VII zaprosiła nasz Chór Szkoły Podstawowej na Przegląd Chórów Szkolnych pod hasłem „Nasze wspólne kolędowanie. W przeglądzie wzięły udział trzy chóry: ze Szkoły Podstawowej w Teresinie, Kątach i Paprotni. Zespoły zaprezentowały repertuar kolędowy w różnych kategoriach: śpiew a capella, śpiew solisty z chórem, śpiew w dwugłosie i śpiew dowolny. Nasz chór pod kierunkiem p. Ewy Osińskiej zaprezentował pięć kolęd. Spotkanie przebiegało w miłej i życzliwej atmosferze. Wszyscy uczestnicy byli zaproszeni na słodki poczęstunek. Zespoły i soliści otrzymali pamiątkowe dyplomy. Na zakończenie spotkania wszystkie chóry wspólnie zaśpiewały kilka kolęd: „Dzisiaj w Betlejem”, „Wśród nocnej ciszy”, „Przybieżeli do Betlejem”, „Lulajże Jezuniu”.