Uczniowie z klasy IIB i IIC korzystający ze świetlicy szkolnej w II semestrze roku szkolnego 2023/2024 brali udział w programie „Laboratoria przyszłości”. Jest to program, który wspiera szkoły podstawowe w zakupie wyposażenia do pracowni technicznych, robotycznych i informatycznych. 
Uczniowie korzystali z klocków LEGO podczas zajęć świetlicowych. Były to zajęcia, które dają nieograniczone możliwości kreatywnego projektowania i konstruowania. 
Celem zajęć było budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.