Dzięki pani Annie Jakubowskiej w bibliotece szkolnej możemy korzystać z kalendarium życia Mikołaja Kopernika na tle wydarzeń historycznych. Zostało ono przygotowane w formie osi czasu. Takie przedstawienie faktów sprawia, że są one łatwiejsze w odbiorze dla uczniów zarówno młodszych, jak i tych trochę starszych. Chętnie z wychowawcami bądź samodzielnie odwiedzają bibliotekę, żeby zapoznać się z postacią patrona szkoły.