Informujemy, że I semestr br. szkolnego kończy się 29 stycznia 2021 roku. Do tego czasu istnieje możliwość zaliczania zaległości oraz poprawiania ocen ze wszystkich przedmiotów.