Zapraszamy uczniów uczęszczających na terapię logopedyczną oraz ich rodziców do udziału w konkursie pt.  Ładnie już mówimy głoski, które ćwiczymy

Cele konkursu:

– doskonalenie wymowy,

– rozburzanie  ciekawości aktywnością słowną,

– zwiększanie możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka,

– kształtowanie świadomej kontroli własnej wymowy,

– pogłębianie relacji rodzinnych poprzez wspólne wykonywanie zadań,

– odkrywanie zdolności językowych u dzieci.

Zasady konkursu:

 1. Wybrać jeden tekst (wiersz lub opowiadanie) i nagrać, jak ładnie się go czyta
  lub recytuje, a nagranie przesłać do organizatorów konkursu.
 2. Dziecko wybiera utwór z taką głoską lub głoskami, których prawidłową artykulację ćwiczy podczas zajęć logopedycznych, np. jeśli dziecko uczy się wymawiać głoskę [cz], wybiera tekst z tą głoską. W razie trudności z wybraniem odpowiedniego wiersza lub czytanki, proszę zgłosić się o pomoc do logopedy.
 3. Konkurs adresowany jest do uczniów z klas: I–V, którzy uczestniczą w terapii logopedycznej.
 4. Prace będą rozpatrywane w 2 kategoriach: 1) kl. I–III; 2) kl. IV-V
 5. Technika: nagranie video (obraz i dźwięk) lub nagranie bez obrazu (sam dźwięk).
 6. Czas trwania konkursu: od 7.03.2022 r. do 31.03.2022 r.
 7. Prace należy przesłać na adres: sp@wp.pl

W tytule wiadomości proszę zamieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora nagrania oraz klasę.

 1. Jury konkursu zobowiązuje się poinformować o wynikach konkursu do 20.04.2022 r.
 2. Na zwycięzców czekają dyplomy i nagrody rzeczowe.
 3. Wszystkie prace nagrodzone i wyróżnione oraz dostarczone na konkurs przechodzą
  na własność Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kątach.
  Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania nagrodzonych prac podczas zajęć logopedycznych.
 4. Dodatkowych informacji udzielają opiekunowie konkursu:
  Malwina Majchrzak i Katarzyna Marczak.