Do realizacji treści programowych wykorzystujemy przede wszystkim metody i formy pracy, które aktywizują i motywują dziecko. Najlepszą formą aktywności są zabawy, które kształtują umiejętności dziecka, jego charakter i wartości. Przez zabawę i ruch  dziecko rozwija swoje zainteresowania. Zabawy rozbudzają wyobraźnię, uczą budowania emocji oraz zachęcają do poznawania świata.  Dzieci uwielbiają taką formę zdobywania wiedzy i bardzo chętnie podejmują się powierzonych im zadań.