W ostatnim tygodniu kwietnia na zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych obchodziliśmy  Dzień Ziemi.

Celem tego święta jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię.

Z tej okazji rozwijaliśmy słownictwo związane z ekologią, budowaliśmy swobodne wypowiedzi – apele mówiące  o konieczności dbania o naszą planetę, rozwiązywaliśmy ekologiczne rebusy i zagadki. Rozmowa na temat segregacji śmieci stała się punktem wyjścia do ćwiczeń grafomotorycznych, zaś przez wykonywanie związanych z tematyką prac plastycznych doskonaliliśmy umiejętności manualne i motorykę małą.

O tym ważnym święcie nie zapomniała również klasa Vb, która uczciła go przygotowując gazetkę klasową.