“Pszczoła to jest owad mały, ale za to doskonały. Ona w ulu dom swój ma i pracuje tam co dnia. Zapyla kwiaty, ciężko pracuje, ludzi miodkiem obdarowuje. W lesie, w powietrzu czy też na łące, możemy spotkać pszczółek tysiące…”
“Pracowite pszczółki”
Olga Adamowicz

Te pożyteczne owady, oprócz wielu wierszyków doczekały się również swojego święta. Ich znaczenie dla człowieka jest ogromne, dlatego też świetlica z okazji Światowego Dnia Pszczoły zorganizowała w szkole akcję edukacyjną, podczas której dzieci dowiedziały się jak odróżnić pszczołę miodną od innych owadów, jaka jest jej budowa, jak przebiega proces zapylenia. Przede wszystkim jednak zyskały wiedzę dotyczącą ich ochrony. Okazało się, że chronić pszczoły może każdy z nas!
Przy okazji degustacji miodu z ekologicznego gospodarstwa – poznaliśmy produkty, które wytwarzają te pożyteczne owady, dowiedzieliśmy się jakie właściwości i smaki mają różne miody oraz z jakich roślin powstają. Dzieci mogły również zapoznać się z zawodem pszczelarza, zobaczyły jakimi narzędziami posługuje się w pracy w pasiece, miały również okazję przebrać się w strój pszczelarski.
Do działań profilaktycznych włączyła się pani pielęgniarka, która opowiedziała dzieciom o zapobieganiu użądleniom, objawach i sposobach udzielania pierwszej pomocy.
Akcji towarzyszyła mobilna gazetka tematyczna oraz wystawa prac plastycznych “Pszczoły”. Nie zabrakło wielu zabaw i konkursów tematycznych. Każdy uczestnik otrzymał ulotkę z informacjami na temat pszczół i pamiątkowe ordery.
Wszyscy pracowali jak pszczółki oraz wspaniale bawili się w radosnej atmosferze.

Było słodko, pachnąco i smakowicie!