CELE I REGULAMIN

 DNIA PATRONA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ  W KĄTACH

7 III 2022 R.

Uwagi ogólne:

Podstawą organizacji Dnia Patrona jest wzbudzenie zainteresowania życiem i działalnością Mikołaja Kopernika- patrona naszej szkoły oraz poszerzenie wiadomości uczniów z zakresu wiedzy historycznej, geograficznej, astronomicznej a także uczczenie pamięci patrona. Nauczyciele mają na celu uczenie szlachetnej rywalizacji, kształtowanie wrażliwości  estetycznej oraz zachęcanie do kreatywności. Niezwykle ważne jest rozwijanie talentów i promowanie uczniów uzdolnionych.

Cele konkursów:

 • przybliżenie sylwetki wielkiego Polaka,
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia informacji i kształcenie umiejętności analizowania różnych źródeł informacji,
 • rozbudzanie zainteresowania astronomią i odkryciami w tej dziedzinie wiedzy,
 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,
 • uświadomienie praktycznego znaczenia wiedzy astronomicznej,
 • integracja społeczności szkolnej poprzez rozwój tradycji szkoły.

Uczestnicy i organizatorzy:

Konkursy są adresowane do uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kątach. Organizatorami konkursów są nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (p. Iwona Czubatka, p. Monika Janicka, p. Katarzyna Gołaszewska, p. Lidia Niewiadomska, p. Marta Siejka, p. Hanna Paradowska, p. Patrycja Salamon, p. Monika Osiecka – Jaworska, p. Karolina Zembrzuska) oraz nauczyciele uczący w klasach IV – VIII Szkoły Podstawowej (p. Magdalena Adamczyk, p. p. Wioletta Przepiórkowska p. Sylwia Wesołowska, p. Sylwia Kotlarska, p. Agnieszka. Milczarek, Maria Jesiołowska, p. Malwina Majchrzak,  p. Beata Bolesta, p. Małgorzata Haczykowska, p. Iza Sadowska, p. Dorota Fergińska, p. Maja Ryż – Kobek).    

 

Regulamin konkursów:

 1. Dzień Patrona to impreza skierowana do uczniów Szkoły Podstawowej w Kątach, która będzie odbędzie się 7 marca 2022 r. r.
 2. Uczniowie wezmą udział w konkursach interdyscyplinarnych.
 3. Wybór uczestników biorących udział w konkursach oraz formę, w jakiej zostaną oni wyłonieni, pozostawia się nauczycielom- opiekunom.
 4. Jury poszczególnych konkursów zobowiązuje się poinformować o wynikach zmagań do dnia 21.03.2022 r.

 

DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 • Konkurs na pracę plastyczną, której tematem jest: „Kartka Urodzinowa dla Mikołaja Kopernika”. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage). Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie i trwałe. Prace powinny być wykonane na sztywnym papierze typu brystol. Prace nie mogą być grupowe.  Jeden autor może przedstawić tylko jedną pracę. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu.  Prace przygotowane na konkurs muszą być pracami własnymi. Kryteria oceny zgłoszonych prac są następujące:   zgodność pracy z tematem,  walory artystyczne takie jak kompozycja, technika, wykonanie,  stopień trudności wykonanej pracy,  jakość wykonania, staranność, estetyka,  oryginalność oraz pomysłowość. Prace muszą być opisane imieniem i nazwiskiem oraz klasą autora. Dopuszczalny format prac dla uczestników: A4 oraz A3.  Ostateczny termin złożenia prac to 7 marca 2022 roku. Opisane prace należy złożyć do wychowawców klas, którzy dostarczą je do p. Iwony Czubatki.

 

DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 • Konkurs na pracę plastyczną, której tematem jest: „Kartka Urodzinowa dla Mikołaja Kopernika”.  Prace wykonywane będą w ramach lekcji plastyki.  Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage).  Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie i trwałe. Prace powinny być wykonane na sztywnym papierze typu brystol.  Prace nie mogą być grupowe.  Jeden autor może przedstawić tylko jedną pracę. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu.  Prace przygotowane na konkurs muszą być pracami własnymi. Kryteria oceny zgłoszonych prac są następujące: zgodność pracy z tematem,  walory artystyczne takie jak kompozycja, technika, wykonanie,  stopień trudności wykonanej pracy,  jakość wykonania, staranność, estetyka,  oryginalność oraz pomysłowość. Prace muszą być opisane imieniem i nazwiskiem oraz klasą autora. Dopuszczalny format prac dla uczestników: A4 oraz A3.  Ostateczny termin złożenia prac to 7 marca 2022 roku. Opisane prace należy złożyć do p. Mai Ryż – Kobek.
 • Konkurs na najbardziej kosmiczną salę lekcyjną. Uczniowie pod kierunkiem wychowawców klas dekorują swoją salę. Podczas oceniania będzie brane pod uwagę: nawiązanie do życia i działalności Mikołaja Kopernika, oryginalność wystroju, estetyka wykonania, czystość sal, samodzielność wykonania dekoracji. Dekoracja powinna zostać wykonana na 7 marca 2022 r. i pozostać do 11 marca 2022 r. Osoba odpowiedzialna – p. Wioletta Przepiórkowska.

 

DLA KLAS VII-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 • „Życie i działalność Mikołaja Kopernika” – prezentacja multimedialna. Prezentacja powinna zawierać od 10 do 15 slajdów.

Prezentacja powinna być: 

 • multimedialna – dobrze zrobiona prezentacja powinna zawierać co najmniej dwa elementy statyczne np. tekst, zdjęcia, grafikę  i co najmniej jeden składnik dynamiczny np. wideo, audio lub animacja; 
 • spójna – każdy element prezentacji powinien stanowić spójną całość całego projektu prezentacji – bez możliwości wywierania oddzielnej kontroli nad różnymi jej częściami.

Proszę pamiętać o podaniu źródła informacji.

 Prezentacja będzie oceniana pod kątem merytorycznym i technicznym,  dlatego też uczestnicy konkursu proszeni są o przesłanie wykonanej pracy na czat aplikacji TEAMS do p. Wioletty Przepiórkowskiej i p. Magdaleny Adamczyk do 7 marca 2022 r.

 • Konkurs na najbardziej kosmiczną salę lekcyjną. Uczniowie pod kierunkiem wychowawców klas dekorują swoją salę. Podczas oceniania będzie brane pod uwagę: nawiązanie do życia i działalności Mikołaja Kopernika, oryginalność wystroju, estetyka wykonania, czystość sal, samodzielność wykonania dekoracji. Dekoracja powinna zostać wykonana na 7 marca 2022 r. i pozostać do 11 marca 2022 r. Osoba odpowiedzialna – p. Wioletta Przepiórkowska.

 

Koordynatorzy Dnia Patrona

 1. Iwona Czubatka – kl. I – III
 2. Wioletta Przepiórkowska – kl. IV – VIII