DNI MATEMATYKI
14-17 MARCA 2023 r.
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika

Od najbliższego wtorku 14 marca zapraszamy do zmagań z królową nauk w ramach konkursów organizowanych w naszej szkole. 

14 marca 2023 r.
„WĄŻ MATEMATYCZNY”
klasy IV-VIII

Klocki „Reko”, klocki „Marioinex”
klasa IV

15 marca 2023 r.
„WYKREŚLANKA MATEMATYCZNA”
klasy IV-VIII

16 marca 2023 r.
„KONKURS LOGICZNEGO MYŚLENIA”
klasy IV-VIII

Klocki „Reko”, klocki „Marioinex”
klasa IV

17 marca 2023 r.
„KOSTKA HAPPY”
klasy IV-VIII

14-21 marca 2023 r.
„Matematyczna kartka wielkanocna”
– wykonana za pomocą figur geometrycznych.

 

Celem organizowanej imprezy jest:
• popularyzacja matematyki,
• „ciekawa” forma zdobywania wiedzy i umiejętności,
• pokonanie zahamowań zwłaszcza u słabszych uczniów,
• rozwiązywanie problemów w twórczy sposób,
• rozwijanie umiejętności komunikacji,
• rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania, gromadzenia i wykorzystywania informacji,
• rozwijanie umiejętności artystycznych i wrażliwości estetycznej,
• stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi uczniami,
• prezentacja wiedzy w sposób przyjazny dla ucznia,

Cele konkursów:
• rozwijanie wśród uczniów zainteresowania wiedzą z zakresu wykorzystania umiejętności matematycznych w praktyce,
• nauka matematyki poprzez zabawę,
• motywowanie do poszerzania swoich wiadomości,
• rozwijanie wśród uczniów zainteresowania wiedzą z zakresu wykorzystania umiejętności matematycznych w praktyce,

Organizatorzy:
Beata Bolesta
Beata Jurek
Ewa Gawrysiak