DNI MATEMATYKI

14-21 MARCA 2022r.

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika

 

15 marca 2022r.

Próbny egzamin ósmoklasisty z matematyki.

 

17 marca 2022r.

„Mistrz WYKREŚLANKI MATEMATYCZNEJ”

 klasy IV-VI

 

 „Mistrz KWADRATÓW MAGICZNYCH”

Klasy IV-VIII

 

18marca 2022r.

„Mistrz KOMBINOGRAMU”

klasy VII-VIII

 

21 marca 2022r.

Olimpiada Matematyczna „OLIMPUS”

klasy IV-VIII

 

14-21 MARCA 2022r.

„Matematyczna kartka wielkanocna”

wykonana za pomocą figur geometrycznych.

Celem organizowanej imprezy jest:

 • popularyzacja matematyki,
 • „ciekawa” forma zdobywania wiedzy i umiejętności,
 • pokonanie zahamowań zwłaszcza u słabszych uczniów,
 • rozwiązywanie problemów w twórczy sposób,
 • rozwijanie umiejętności komunikacji,
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania, gromadzenia i wykorzystywania informacji,
 • rozwijanie umiejętności artystycznych i wrażliwości estetycznej,
 • stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi uczniami,
 • prezentacja wiedzy w sposób przyjazny dla ucznia,

 Cele konkursów:

 • rozwijanie wśród uczniów zainteresowania wiedzą z zakresu wykorzystania umiejętności matematycznych w praktyce,
 • nauka matematyki poprzez zabawę,
 • motywowanie do poszerzania swoich wiadomości,
 • rozwijanie wśród uczniów zainteresowania wiedzą z zakresu wykorzystania umiejętności matematycznych w praktyce,

 

Organizatorzy: 

Beata Bolesta
Beata Jurek
Magdalena Adamczyk