Poniżej znajduje się do pobrania plik z deklaracją udziału dziecka w zajęciach wspomagających od września 2021 r. Pobrany plik należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć do wychowawcy klasy.

Pobierz

Deklaracja uczestnictwa w zajęciach wspomagających.docx

Pobierz

Deklaracja uczestnictwa w zajęciach wspomagających.pdf