Uczniowie klas VIIa, VIIb i VIII wzięli udział w ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej BohaterON w Twojej Szkole 2023.  Jej celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocja historii XX wieku. Młodzież uczestniczyła w zajęciach przybliżających tematykę powstańczą. Poznała losy wybranych uczestników tego ważnego dla historii naszego kraju wydarzenia. W dowód uznania i dumy uczniowie przesłali online kartki pamięci z życzeniami i podziękowaniami dla Powstańców.