Międzynarodowy Dzień Matematyki obchodzony jest w tym roku po raz drugi od czasu, gdy został proklamowany na mocy Rezolucji 40. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO w listopadzie 2019 roku.

W niektórych krajach od dawna już 14 marca (3/14) obchodzony jest jako Dzień Pi, ponieważ wartość tej powszechnie znanej stałej matematycznej, wynosi w zaokrągleniu 3,14.

Drogi Uczniu, Rodzicu chcesz wiedzieć więcej, gdzie obecna jest matematyka i czy warto się z nią zaprzyjaźnić zapraszamy na stronę:

http://www.unesco.pl/article/1/14-marca-miedzynarodowy-dzien-matematyki-1/

 

W naszej szkole również obchodzimy Dni Matematyki. Zapraszamy do udziału w konkursach, najciekawsze
i pomysłowe prace nagrodzimy

Harmonogram „Dni Matematyki” w Szkole Podstawowej w Kątach

12 – 19 marca 2021r.

Celem organizowanej imprezy jest:

· popularyzacja matematyki, przełamanie niechęci do przedmiotu,

· rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania matematyką,

· „zabawowa” forma zdobywania wiedzy i umiejętności,

· pokonanie zahamowań zwłaszcza u słabszych uczniów,

· rozwiązywanie problemów w twórczy sposób,

· rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania, gromadzenia i wykorzystywania informacji za pomocą warsztatu informacyjno – bibliograficznego,

· rozwijanie umiejętności artystycznych i wrażliwości estetycznej,

· stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi uczniami,

· prezentacja wiedzy w sposób przyjazny dla ucznia,

Formy pracy:

· praca indywidualna

Przebieg „ Dni Matematyki”

12 marca – informacja na stronie internetowej szkoły

W dniach 12 – 19 marca 2021 roku przeprowadzone zostaną matematyczne konkursy dla uczniów szkoły podstawowej:

 

„Wielkanocne jajo”
Klasa IV-V– format A4, jajo ozdobione figurami geometrycznymi techniką dowolną

Klasa VI- VIII -format A5, jajo wykonane za pomocą haftu matematycznego.

Prace należy przesłać do p. Magdaleny Adamczyk na adres:magdalena.adamczyk@spkaty.pl

 

Kim był ….? Archimedes, Euklides, Pitagoras – prezentacja multimedialna
Konkurs przeznaczony dla uczniów klas IV – VIII.
Prace należy przesłać do p. Magdaleny Adamczyk na adres: magdalena.adamczyk@spkaty.pl

Konkurs na Rebus matematyczny– format A4, technika dowolna
Konkurs przeznaczony dla uczniów klas IV – VIII.
Prace należy przesłać do p. Beaty Bolesty na adres: beata.bolesta@spkaty.pl

Matematyczna kartka wielkanocna – technika dowolna, format A4
Prace należy przesłać do p. Beaty Bolesty na adres: beata.bolesta@spkaty.pl

PRACE PRZESYŁAĆ NALEŻY DO 19 MARCA 2021 r.

 

ZAPRASZAMY DO ZABAWY

Organizatorzy:

Magdalena Adamczyk Beata Bolesta